Co zrobić, gdy pracodawca zalega z wypłacaniem wynagrodzeń?

Osoba, której pracodawca nie chce wypłacić należnego wynagrodzenia za pracę na czas, ma do wyboru dwie metody rozwiązania powstałego problemu. Jeżeli przedsiębiorca nie reaguje w oczekiwany sposób na upomnienia ze strony pracownika, w efekcie czego nie dokonuje na jego rzecz zaległej płatności, pracownik może o tym fakcie zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy lub wystosować pozew o zapłatę wynagrodzenia do odpowiedniego sądu pracy.

 

Jak złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy?

Jeśli pracownik zdecyduje się na złożenie skargi na swojego pracodawcę do Państwowej Inspekcji Pracy, to powinien to zrobić w inspektoracie pracy lub oddziale okręgowego inspektoratu pracy właściwym dla lokalizacji siedziby pracodawcy. W skardze powinien zawrzeć takie informacje jak: data i miejsce sporządzenia dokumentu, swoje dane (które podlegać będą ochronie ? chyba że osoba wnosząca skargę wyrazi pisemną zgodę na ich ujawnienie podczas realizowania czynności kontrolnych), a także nazwę i adres firmy pracodawcy, dołączając do tego właściwą treść skargi. W dokumencie należy wyjaśnić, z jakiego powodu jest on sporządzany, czyli do jakich nieprawidłowości doszło do danym zakładzie pracy.

 

Jak napisać pozew o zapłatę wynagrodzenia do sądu pracy?

Możliwe jest też sporządzenie pozwu o zapłatę wynagrodzenia za pracę wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia. W pozwie, napisanym samodzielnie lub z pomocą kancelarii adwokackiej, należy zawrzeć swoje dane osobowe, dane pracodawcy oraz treść roszczenia wraz z wysokością zaległego wynagrodzenia za pracę. Dokument powinien zostać złożony do sądu pracy właściwego dla lokalizacji siedziby pracodawcy. W celu przygotowania pozwu wiele osób decyduje się na skorzystanie z pomocy adwokata, chcąc, by dokument został sporządzony zgodnie z wymaganiami.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.